מקרקעין
ייעוץ וליווי של עורך דין המתמחה במקרקעין במסגרת משאים-ומתנים, וכן ביצוע כל הבדיקות המשפטיות המקדימות הנחוצות,   אצל רשויות ו/או מוסדות ו/או גופים רלבנטיים (כגון: לשכת רישום המקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת, רשם משכונות, מחלקת ההנדסה ברשות המקומית, ועוד), לפני רכישה של נכסי נדל"ן.
• ניסוח ועריכת הסכמי מכר מקרקעין, ובכלל זאת חוזי דירות, בתים, מגרשים, חנויות, משרדים, קרקעות ומשקים חקלאיים, ועוד.
• ייצוג משפטי של רוכשים במסגרת עסקאות רכישת דירה חדשה מקבלן.
• טיפול בעסקאות של העברה ללא תמורה (העברת דירה במתנה לקרוב ו/או צד שלישי).
• העברת דירות ונכסי מקרקעין אגב גירושין.
• העברת דירות ונכסי מקרקעין בירושה.
• כל הליכי רישום של מקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) בישראל, לרבות: רישום של הערת אזהרה במקרקעין, רישום התחייבות לרישום משכנתא ושל משכנתא, ביטול רישום משכנתא, רישומים מכל הסוגים אצל מינהל מקרקעי ישראל ובחברה משכנת, ביצוע כל הדיווחים הנדרשים לפי החוק לרשויות מיסוי מקרקעין.
• טיפול משפטי כולל בעריכת וביצוע של עסקאות קומבינציה בנכסי מקרקעין, לרבות פרצלציה, נושאים תכנוניים, ועוד.
• טיפול משפטי בנושאים הכרוכים עם בתים משותפים.
• עריכת חוזים והסכמים נוספים בתחום מקרקעין, כגון: הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שיתוף, ועוד.
• ייצוג קבוצות רכישה של מגרשים ומבנים למגורים ומסחר.
ייצוג משפטי בליטיגציה הקשורה במקרקעין בכל הערכאות השיפוטיות בישראל, ובכלל זאת: ייצוג רוכשי דירות חדשות במסגרת תביעות עורך דין ליקויי בנייה, פיצויים בגין הפקעות וירידת-ערך, תביעות לפינוי וסילוק יד של שוכרים מנכסי נדל"ן, אכיפת חוזי מקרקעין, תביעות פיצויים בגין הפרת חוזי מקרקעין, תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין, וכו'.

שירות נלווה לעסקאות מקרקעין - אישורי נוטריון
עורך דין יהונתן אפללו הינו גם נוטריון מוסמך, בעל רישיון נוטריון ממשרד המשפטים מהמחלקה לרישוי נוטריונים.

לאור האמור, משרד עורך דין מקרקעין ונוטריון אפללו מעניק במסגרת סל שירותיו של עורך דין מקרקעין, גם אישורים נלווים של נוטריון, לצורך הנפקת אימותי חתימה נוטריונים שונים הדרושים לעתים קרובות ללקוחותיו במסגרת עסקאות המקרקעין המבוצעות ע"י המשרד, כגון:

• אימות חתימה של נוטריון על ייפוי כוח מקרקעין לבנק למשכנתאות;
• אימות חתימה של נוטריון על ייפוי כוח בלתי חוזר לפעולות מקרקעין במסגרת רכישת דירה מקבלן;
• אימות ייפוי כוח נוטריוני לפעולות שונות ע"י עורך דין מקרקעין;
• אישורי חיים נוטריונים ללשכות רישום מקרקעין, וכן מוסדות ורשויות שונים
דובר שפות עברית, אנגלית וצרפתית על בוריין.

פגישת ייעוץ בנושא מקרקעין
במסגרת פגישת ייעוץ נוכל לספק לכם מידע ומענה לכל שאלה ו/או בעיה בתחום של מקרקעין.
בנוסף, אנו ניתן לכם הכוונה משפטית וטיפים מהניסיון הפרקטי שלנו, לרבות כלים שימושיים חשובים, בקשר עם כל ענייני מקרקעין שיש לכם.
כינוס נכסים
ירושות /צוואות/ עזבונות