חברות ותאגידים
ייסוד חברות ושותפויות, עריכת הסכמי מייסדים, שותפים ובעלי מניות, הסכמי הצבעה, הסכמי ניהול, תוכניות אופציות ושינוי מבנה הון. ייעוץ משפטי לבעלי מניות, שותפים, דירקטוריונים והנהלות. ליווי משפטי שוטף לפעילות העסקית של התאגיד ובכלל זה הסדרת יחסי העבודה בארגון.

הסכמים מסחריים ועסקאות בינלאומיות - עריכת הסכמי שותפות, יזמות, מיזמים משותפים והסכמי ייעוץ, קבלנות, זכיינות, ייצור, מכר, הפצה ושיווק של מוצרים ושירותים.