מקרקעין

משרדנו מתמחה בתחום המקרקעין, ואנו מעניקים ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי בכל סוגי עסקאות הנדל"ן.

שרותינו כוללים

 • ייעוץ משפטי והכוונה בכל נושא בתחום המקרקעין.
 • לווי במשא ומתן בעסקאות מקרקעין.
 • יעוץ מיוחד לתושבי חוץ ועולים חדשים בתחום המקרקעין והמס.
 • ביצוע כל הבדיקות המשפטיות המקדימות לרכישת נדל"ן, ברשויות ובגופים הרלבנטיים:
  לשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות, רשם המשכונות, מחלקות ההנדסה ברשות המקומית, ועוד.
 • ניסוח ועריכת הסכמי מכר מקרקעין, ובכלל זאת: חוזי דירות, בתים, מגרשים, חנויות, משרדים, קרקעות, משקים חקלאיים ועוד.
 • ייצוג קבוצות רכישה של מגרשים ומבנים למגורים ומסחר.
 • ייצוג יזמים בתחום המקרקעין ובהליכי תכנון ובנייה.
 • ייצוג משפטי של רוכשים בעסקאות רכישת דירה חדשה מקבלן.
 • טיפול בעסקאות של העברה ללא תמורה (עברת דירה במתנה לקרוב ו/או לצד שלישי).
 • העברת דירות ונכסי מקרקעין בעקבות גירושין או ירושה.
 • עריכה וביצוע של עסקאות קומבינציה בנכסי מקרקעין, לרבות פרצלציה, נושאים תכנוניים, ועוד.
 • ביצוע כל הליכי רישום המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) בישראל, מנהל מקרקעי ישראל וחברות משכנתו, ודיווח לרשויות מיסוי המקרקעין, כנדרש בחוק.
 • רישום נכסים ובתים משותפים בפנקס הבתים המשותפים – קבלת צו רישום ותיקון צווי רישום קיימים.
 • עריכת חוזים והסכמים נוספים בתחום מקרקעין, כגון: הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שיתוף, ועוד.
 • ייעוץ בנושאי כינוס נכסים, ירושות, צוואות ועיזבונות.

ליטיגציית נדל"ן

אנו מעניקים ייצוג משפטי, בתחום המקרקעין, בכל הערכאות השיפוטיות בישראל, ובכלל זאת: ייצוג רוכשי דירות חדשות במסגרת תביעות עורך דין ליקויי בנייה, פיצויים בגין הפקעות וירידת-ערך, תביעות לפינוי וסילוק יד של שוכרים מנכסי נדל"ן, אכיפת חוזי מקרקעין, תביעות פיצויים בגין הפרת חוזי מקרקעין, תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין, ועוד.

אישורי נוטריון לעסקאות מקרקעין

משרדנו מספק את כל האישורים הנוטריוניים הדרושים במסגרת עסקאות מקרקעין, לרבות:

 • אימותי חתימה נוטריוני על ייפוי כוח מקרקעין לבנקים למשכנתאות
 • אימותי חתימה נוטריוני על ייפוי כוח בלתי חוזר לפעולות מקרקעין במסגרת רכישת דירה מקבלן
 • אימותי ייפוי כוח נוטריוני לביצוע פעולות ע"י עורך דין מקרקעין
 • אישורים נוטריוניים ללשכות רישום מקרקעין, מוסדות ורשויות
 • שירותי תרגום נוטריוני ואפוסטיל

 

השירות ניתן בעברית, באנגלית ובצרפתית.

מקרקעין

משרדנו מתמחה בתחום המקרקעין, ואנו מעניקים ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי בכל סוגי עסקאות הנדל"ן.

שרותינו כוללים

 • ייעוץ משפטי והכוונה בכל נושא בתחום המקרקעין.
 • לווי במשא ומתן בעסקאות מקרקעין.
 • יעוץ מיוחד לתושבי חוץ ועולים חדשים בתחום המקרקעין והמס.
 • ביצוע כל הבדיקות המשפטיות המקדימות לרכישת נדל"ן, ברשויות ובגופים הרלבנטיים:
  לשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות, רשם המשכונות, מחלקות ההנדסה ברשות המקומית, ועוד.
 • ניסוח ועריכת הסכמי מכר מקרקעין, ובכלל זאת: חוזי דירות, בתים, מגרשים, חנויות, משרדים, קרקעות, משקים חקלאיים ועוד.
 • ייצוג קבוצות רכישה של מגרשים ומבנים למגורים ומסחר.
 • ייצוג יזמים בתחום המקרקעין ובהליכי תכנון ובנייה.
 • ייצוג משפטי של רוכשים בעסקאות רכישת דירה חדשה מקבלן.
 • טיפול בעסקאות של העברה ללא תמורה (עברת דירה במתנה לקרוב ו/או לצד שלישי).
 • העברת דירות ונכסי מקרקעין בעקבות גירושין או ירושה.
 • עריכה וביצוע של עסקאות קומבינציה בנכסי מקרקעין, לרבות פרצלציה, נושאים תכנוניים, ועוד.
 • ביצוע כל הליכי רישום המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) בישראל, מנהל מקרקעי ישראל וחברות משכנתו, ודיווח לרשויות מיסוי המקרקעין, כנדרש בחוק.
 • רישום נכסים ובתים משותפים בפנקס הבתים המשותפים – קבלת צו רישום ותיקון צווי רישום קיימים.
 • עריכת חוזים והסכמים נוספים בתחום מקרקעין, כגון: הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם פירוק שיתוף, ועוד.
 • ייעוץ בנושאי כינוס נכסים, ירושות, צוואות ועיזבונות.

ליטיגציית נדל"ן

אנו מעניקים ייצוג משפטי, בתחום המקרקעין, בכל הערכאות השיפוטיות בישראל, ובכלל זאת: ייצוג רוכשי דירות חדשות במסגרת תביעות עורך דין ליקויי בנייה, פיצויים בגין הפקעות וירידת-ערך, תביעות לפינוי וסילוק יד של שוכרים מנכסי נדל"ן, אכיפת חוזי מקרקעין, תביעות פיצויים בגין הפרת חוזי מקרקעין, תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין, ועוד.

אישורי נוטריון לעסקאות מקרקעין

משרדנו מספק את כל האישורים הנוטריוניים הדרושים במסגרת עסקאות מקרקעין, לרבות:

 • אימותי חתימה נוטריוני על ייפוי כוח מקרקעין לבנקים למשכנתאות
 • אימותי חתימה נוטריוני על ייפוי כוח בלתי חוזר לפעולות מקרקעין במסגרת רכישת דירה מקבלן
 • אימותי ייפוי כוח נוטריוני לביצוע פעולות ע"י עורך דין מקרקעין
 • אישורים נוטריוניים ללשכות רישום מקרקעין, מוסדות ורשויות
 • שירותי תרגום נוטריוני ואפוסטיל

 

השירות ניתן בעברית, באנגלית ובצרפתית.